Spherical shell

FILES

C++ FLTK desktop app source code spherical_shell_fltk.cpp
libgcc_s_sjlj-1.dll from MINGW-W64 [mingw-w64_8.1.0_x86_64_win32_sjlj] libgcc_s_sjlj-1.dll
libstdc++-6.dll from MINGW-W64 [mingw-w64_8.1.0_x86_64_win32_sjlj] libstdc++-6.dll
C++ FLTK desktop app executable SIGNED BY xformulas.net spherical_shell_fltk.exe
Formulas spherical_shell.txt
ZIP with ALL the files 20201003_121049_000036_spherical_shell_fltk.zip

INPUT DATA

R [m]Major radius
r [m]Minor radius
rho [kg/(m^3)]Mass density

OUTPUT DATA

V [m^3]Volume
m [kg]Mass

2020-10-03


Generated by xformulas.net on 20201003_121049_000036